marcin kasper, poezja

4 teksty (poez­ja) – auto­rem jest mar­cin kas­per.

może i morze wiary

przy­niosłem chleb i wino
i stałem pośród morza owoców
pat­rzył na mnie uśmie­chnięty brak krzesła
- cho­ry ząb mądrości czasów

na ob­ru­sie w plamy
zos­ta­wiłem chleb i wino
wróciłem do siebie
wy­sypałem z klep­sydry piasek

i na­ryso­wałem rybę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 maja 2019, 09:59

las bez rąk

nie dość li­ryczna grupa
byłaś w niej
jak babka
co dwo­je leczyła

wyz­dro­wiało jedno
obo­je drwa rąbią

jed­no widzi
jak wióry lecą

drugie
jak pta­ki spadają 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 maja 2019, 13:39

podróż prześlubna

ukorzyć się w życiu ukorzenić
ożenić się z różą
która płonie w głowie
z każde­go oddechu
uczy­nić potrzebny
bo tyl­ko tak
da­lekim od śmierci

i jeszcze
oświad­czyć się tobie
pókim odziany
w ta­tuaże wierszy

oświad­czyć się tobie
w nienaglącym trybie
w try­bie pokornym

oświad­czyć się tobie
by stać się wolnym 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 kwietnia 2019, 10:47

szkic

od da­wien dawna
jest ta­ka chwila
gdy dniem lub nocą
zja­wia się Lila
ni­by na sercu
ni­by coś bazgrze
i ja to kocham
od zaw­sze na zawsze

idę wstać
by się pochylić
nad słowem Twoim
- ko­roną chwili 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 kwietnia 2019, 19:55
marcin kasper

informuję, że wszystkie moje dane personalne, treści pisane itd. są obiektami moich praw autorskich (zgodnie z Konwencją Berneńską) W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich w/w obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda >>>>Jedynym trybunałem jest moje sumienie - Fiodor Dostojewski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 18:48Moon G sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

przedwczoraj, 11:59yestem sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

przedwczoraj, 10:22sprajtka sko­men­to­wał tek­st > człowiek to często [...]

24 maja 2019, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

24 maja 2019, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

24 maja 2019, 11:01onejka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:51Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

23 maja 2019, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary